Ons stel graag ons nuwe Beheerliggaam aan julle bekend.

Ouers:

Henk Jacobs
Samantha Schultz
Oba Bergh-Keyter
Paul Brits
Phillip Mostert

Onderwysers:

Mnr. Leonard Vorster
Mnr. Johan Lochner
Juf. Chanel brönn

Nie onderrig personeel:

Leonie Buermann